מועצת הצמחים

טרור חקלאי

חקלאי הגליל העליון, חברת ג״ג  והחברה לפיתוח הגליל  יצאו למפגן מחאה, נוכח אירועי הטרור החקלאי והלאומי הפוקדים את החקלאים בכל רחבי הארץ. כזכור, לפני מספר ימים הוצתו 2 כלים גדולים- קומביין ומקצרה של חברת ג"ג (גליל גולן) של החברה לפיתוח הגליל, המספקת כלים חקלאיים גדולים למשקים חוות חקלאיות. הנזק באירוע טרור זה עומד על כ- 2 מיליון שקלים! מדובר באירוע נוסף ברצף של אירועי טרור חקלאיים  של הצתות והרס כלים ומבנים חקלאיים,  שגרמו נזקים גדולים בסך עשרות מיליוני שקלים!

הכלים החקלאיים שהוצתו, הועמסו על גבי משאיות של קואופרטיב הגליל העליון שיצא בשיירת מחאה שתעצור במספר תחנות לרבות מרכז תל אביב .

הטרור הלאומי אינו רק איום מבחוץ, הוא מתרחש גם בתוך המדינה- דרישתם של החקלאים הינה לעשייה ממשית, למיגור תופעת הטרור החקלאי ולסיוע מצד משרדי הממשלה לחקלאים המתמודדים עם נזקים כבירים של הצתות בפרט וטרור חקלאי בכלל.