מועצת הצמחים

יבוא אננס מסכן את המטעים בישראל

לפני כחודש פורסם "קול קורא" לקבלת מידע ושיח ציבורי בעניין ייבוא אננס לישראל. ככל הנראה, מאחורי אותו "קול קורא" עומדים יבואנים המפעילים לחץ על המערכת לייבא אננס ללא הורדת הכתר וטבילה במתיל ברומיד.

הורדת המגבלות של הסרת הכתר וטבילה במתיל ברומיד מסכנים ענפים מרכזיים באילוח והכנסת מחלות ומזיקים המסכנים את קיומם של ענפים מרכזיים כגון אבוקדו, מנגו, בננות והדרים.

ענף הפירות יעשה את כל המאמצים למנוע את הייבוא בתנאים אלו.