מועצת הצמחים

נוטעי האבוקדו בדרום מתארגנים

ענף האבוקדו נוטע בדרום אלפי דונמים.

ביוזמת מספר מגדלים, אותם מוביל בועז מקיבוץ גבים, התארגנו מגדלי האבוקדו בדרום. הצגה ראשונה של היוזמה התקיימה בכנס גדול במו"פ דרום בהשתתפות קרוב למאה מגדלים שבו הציגו בועז ואלי סימנסקי את עקרונות התארגנות מגדלי האבוקדו בדרום.

בנוסף, אף הוצגו מחקרים של דני שטיינברג על פטריית הבוטריוספירה ונושאים נוספים.

אנו מאחלים להתארגנות האבוקדו בדרום הצלחה בביצוע תכניותיהם בעתיד.