מועצת הצמחים

מגדלי המנגו מסכמים את שנת 2017

במעלה גמלא התכנסו קרוב ל-150 מגדלי מנגו לשמוע את סיכומי המחקרים של שנת 2017.

ראובן דור הציג את פעילות המחקר של שולחן המגדלים בשנת 2017, וציין שבמימון של המגדלים על ידי  היטלים בסך 650,000 ₪ מונפו מחקרים בהיקף של 2.5 מיליון ₪.

ראובן אף הדגיש את ההישג בהשגת מימון של גורמי חוץ בהיקף נרחב. בהמשך הוצגו מחקרים בהגנת הצומח, טיפולים להשארת צבע ומניעת ריקבונות לאחר הקטיף, ובסיום הוצגו ניסיונות רשתות למניעת נזקים מקרה וכנות חדשות.

תודה למארגני הכנס, ראובן דור, קליף להב ומיקי נוי.