מועצת הצמחים

מגדלי השקד מסכמים את שנת 2017

ענף השקד בצמיחה. בשנת 2017 נטעו יותר מ-4,000 דונם, ובשנת 2018 מתוכננים עוד 4,000 דונם.

באווירה זו התכנסו מגדלי השקד לשמוע את סיכומי שנת 2017 והיערכות לעתיד.

הנושאים המרכזיים שהוצגו היו היערכות לשיווק בארץ והיערכות לייצוא, הגנת הצומח, פיתוח זנים חדשים, הבריאות בשקד ונושאים נוספים.

תודה למארגני הכנס, ראובן בירגר ואהוד חנוך.