מועצת הצמחים

שולחנות המגדלים מאשרים תקציבי השולחן לשנת 2018

תקציב האבוקדו לשנת 2018 אושר.
התקציב כולל השקעה במו"פ בסכום של 2.3 מיליון ₪ (תקציב שיא) כשהוא ממנף עוד 3 מיליון ₪ מגורמים אחרים.
עיקר התקציב מושקע במיזם האבוקדו.

שולחן המנגו אישר את תקציב 2018. 650 אלף ₪ במו"פ כשהוא ממנף 2.5 מליון ₪ מגורמים חיצוניים.
תקציב המו"פ כולל פוריות, השבחה, איכות פרי, אחסון והגנת הצומח.

מחלת הפנמה מהווה איום קיומי על ענף הבננות, לאור זאת החליט שולחן הבננות להיכנס למיזם של 6 מיליון ₪ שמטרתו להסיר את האיום על הענף. לאור זאת העלה את תקציב המו"פ ל-1.8 מיליון ₪ ובמקביל העלה את ההיטל ב-40 ₪ לדונם.

ענף התמר בצמיחה ומתמודד עם קשיים בהגנת הצומח ובכח אדם. משכך, בימים אלו הוא נכנס ל-3 מיזמים בהיקף כספי של 6 מיליון ₪ שנותנים מענה לחידקונית הדקל, אספרגילוס ומיכון חוסך כח אדם, ולכן הוגדל תקציב המו"פ ל-1.6 מליון ₪.
במקביל, כתוצאה מהגדלת שטחי התמר והתמודדות עם שווקי העולם והשוק המקומי, משקיע הענף בשיווק בשוק המקומי וביצוא 1.5 מליון ₪