מועצת הצמחים

רני בר-נס נבחר ליו"ר ענף הפירות במועצת הצמחים

חברי הוועדה הענפית פירות, שמינוים אושר על-ידי שר החקלאות, בחרו פה אחד ברני ברנס ממושב ביצרון ליו"ר ענף הפירות. נבחרו גם חברי ועדת הכספים: אילן אשל, רני בר-נס, רן שוסטרמן, איציק כהן, דודו עברי, ראובן דור ועדי שוורץ.
בנוסף אושר תקציב 2017 של ענף הפירות במועצה, שבו הוכנסה תוספת תקציב לשתי תכניות לקידום מכירות בשוק המקומי תוספת תקציב למו"פ ולשיפורים בפוליסת הביטוח של מגדלי הפירות.