מועצת הצמחים

פריצת דרך במחקר שיזמה המועצה במניעת פחת בשתילים בגפן

ענף שתלנות הגפן סבל בשנים האחרונות מאחוזי פחת גבוהים במשתלות ובכרמים, תופעה שגרמה לנזקים כספיים גדולים.
למאבק בתופעה, יזם ענף הפירות במועצת הצמחים הקמתו של מיזם משותף לגפן היין ולגפן המאכל, בניהולם של פרופ' דני שטיינברג וד"ר דדי עזרא.
לסיכום, בזכות שיתוף הפעולה הפורה של המשתלות והמגדלים עם החוקרים, בחסות ענף הפירות במועצה, נצפית פריצת דרך במניעת הפחת בשתילים.