מועצת הצמחים

התערבות מועצת הצמחים מאפשרת לייצב את מעבר הפירות לעזה

בחודשים האחרונים נסגר מעבר כרם שלום מספר פעמים למעבר פירות, צומצם מספר הימים בו ניתן היה להעביר פירות לעזה ונגרמו נזקים כספיים גדולים מאוד למגדלי פירות רבים.
ענף הפירות במועצת הצמחים התערב במשבר ופעל רבות בתקופה זו עם כל הגורמים המעורבים. בימים אלו הגיעו הצדדים להסדר, שיאפשר מעבר פירות לעזה באופן שוטף. מועצת הצמחים מודה לשר הביטחון, למתאם הפעולות בשטחים, למינהלת המעברים, למנהל המעבר ולגורמים נוספים, על שאפשרו לנו לשמור על ערוץ שיווק חשוב זה.